Na Telefononi: +355 68 20 30 420

February 2014

ISSUE 02/14 | FEBRUARY | 2014 - TAX LEGISLATION

English

Instruction no.2, date 17.1.2014 On several additions and amendments to instruction no. 26, date 4.9.2008 “On national taxes”, as amended.

Tax on petrol and diesel fuels

The tax on petrol and diesel fuels increases, from 7 ALL/liter to 17 ALL/liter.

More

BOTIMI 02/14 | SHKURT | 2014 - LEGJISLACION NE FUSHEN E TAKSAVE

Albanian

Udhëzim Nr.2, datë 17.1.2014 Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr.26, datë 4.9.2008 “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar.

Taksa për benzinën dhe gazoilin

Rritet taksa për benzinën dhe gazoilin, ishte 7 lekë/Litër bëhet 17 lekë/Litër.

More