Na Telefononi: +355 68 20 30 420

April 2014

ISSUE 04/14 | APRIL | 2014 - TAX LEGISLATION

English

Annual Personal Income Tax Return

According to the amendments from the year 2012, the deadline for submission of the annual personal income tax return and the payment of the tax for the fiscal year 2013 is 30 April 2014.

More

BOTIMI 04/14 | PRILL | 2014 - LEGJISLACION NE FUSHEN E TAKSAVE

Albanian

Deklarata Individuale vjetore e te Ardhurave

Me ndryshimet e ligjit per Tatimin mbi te Ardhurat te bera ne vitin 2012 , afati i deklarimit te te Ardhurave Individuale Vjetore dhe pageses se tatimit per vitin 2013 eshte 30 Prill 2014.

More