Na Telefononi: +355 68 20 30 420

December 2014

ISSUE 12/14 | DECEMBER | 2014 - FISCAL PACKAGE 2015

English

This newsletter intends to inform You on the last amendments related to tax and duties, after the approval of the Fiscal Package 2015 by the Parliament, on the 27 November 2014.

The 2015 Fiscal Package will enter into force on the 1st of January 2015.

More

BOTIMI 12/14 | DECEMBER | 2014 - PAKETA FISKALE 2015

Albanian

Kjo newsletter është përgatitur me qëllim që t’Ju informojë mbi ndryshimet më të fundit që kanë ndodhur në lidhje me tatimet dhe taksat, pas miratimit të Paketës Fiskale 2015, nga Parlamenti, në datë 27 Nëntor 2014.

More