Na Telefononi: +355 4 22 68 048

August 2015

Projekte Ndërkombëtare

Albanian
  • Projekt i Bashkimit Evropian “Hartimi i legjislacionit dytësor, VKM, fondet e prokurimeve publike” legjislacioni shqiptar.
  • Projekt i grupit të Bankës Botërore dhe IFC, hartimi i legjislacioneve sekondare mbi te drejtën e bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit dhe të udhëheqësit përkatës për Ministrinë e Çështjeve Publike, Transportit dhe Telekomunikacioneve.

Diritto ambientale

Italian

Le risorse naturali, come i minerali, le foreste, l'acqua, la terra e l'aria sono il fondamento della prosperità economica per la società mondiale, ma sono utilizzate in modo più rapido rispetto al tempo della loro ricostituzione.