Na Telefononi: +355 4 22 68 048

    You are here

    • You are here:
    • Home > Blogs

Blogs

BOTIMI 01/14 | JANAR | 2014 - PAKETA FISKALE

Albanian

Ligjet e paketes se re fiskale miratuar nga Parlamenti i Republikes se Shqiperse ne date 28 Dhjetor 2013 gjenden te publikuar ne Fletoren Zyrtare Nr. 203 te dates 30.12.2013 dhe te cilet do te shtrijne efektet e tyre ligjore duke filluar nga data 1 Janar 2014.

More

Pages