Na Telefononi: +355 68 20 30 420

    You are here

    • You are here:
    • Home > Blogs > Bozolaw.AL's blog

Bozolaw.AL's blog

BOTIMI 30/12 | DHJETOR | 2015 - NDRYSHIME LIGJORE

Albanian

LEGJISLACION NE FUSHEN DOGANORE

Vendim i KM nr. 1089 date 28.12.2015 “Per miratimin dhe publikimin zyrtar te Nomenklatures se Kombinuar te Mallrave, 2016

More

BOZO & Associates i bashkohet rrjetit global të këshillimit ligjor dhe të biznesit

Albanian

Cathay Associates  është një rrjet global që mbledh studio ligjore të ndryshme, shërbimet tona ligjore dhe të biznesit mundësojnë lidhje të veçanta që mundësojnë rritje ndërkombëtare. Këshillimi ynë mund të shtrojë oportunitete të reja për biznesin tuaj shqiptar jashtë vendit.

More

BOTIMI 23/12 | DHJETOR | 2015 - NDRYSHIME LIGJORE

Albanian

SHTESA DHE NDRYSHIME Në KODIN E PUNëS Së REPUBLIKES SE SHQIPERISë

More

BOTIMI 23/12 | DHJETOR | 2015 - NDRYSHIME LIGJORE

Albanian

LEGJISLACION NE FUSHEN TATIMORE

More

BOTIMI 16/11 | NENTOR | 2015 - NDRYSHIME LIGJORE

Albanian

LEGJISLACION NË FUSHËN TATIMORE

More

BOTIMI 16/9 | SHTATOR | 2015 - NDRYSHIME LIGJORE

Albanian

LEGJISLACION NE FUSHEN FISKALE

More

BOTIMI 7/7 | JULY | 2015 - NDRYSHIME LIGJORE

Albanian

LEGJISLACION NE FUSHEN E DOGANAVE

More

BOTIMI 12/14 | DECEMBER | 2014 - PAKETA FISKALE 2015

Albanian

Kjo newsletter është përgatitur me qëllim që t’Ju informojë mbi ndryshimet më të fundit që kanë ndodhur në lidhje me tatimet dhe taksat, pas miratimit të Paketës Fiskale 2015, nga Parlamenti, në datë 27 Nëntor 2014.

More

BOTIMI 04/14 | PRILL | 2014 - LEGJISLACION NE FUSHEN E TAKSAVE

Albanian

Deklarata Individuale vjetore e te Ardhurave

Me ndryshimet e ligjit per Tatimin mbi te Ardhurat te bera ne vitin 2012 , afati i deklarimit te te Ardhurave Individuale Vjetore dhe pageses se tatimit per vitin 2013 eshte 30 Prill 2014.

More

BOTIMI 02/14 | SHKURT | 2014 - LEGJISLACION NE FUSHEN E TAKSAVE

Albanian

Udhëzim Nr.2, datë 17.1.2014 Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr.26, datë 4.9.2008 “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar.

Taksa për benzinën dhe gazoilin

Rritet taksa për benzinën dhe gazoilin, ishte 7 lekë/Litër bëhet 17 lekë/Litër.

More

Pages