Na Telefononi: +355 68 20 30 420

  You are here

  • You are here:
  • Home > Shërbimet > Bashkimi dhe shndërrimi i shoqërive

Bashkimi dhe shndërrimi i shoqërive

Sipërmarrja e përbashkët dhe blerjet kanë qenë gjithmonë zgjedhje strategjike shumë e rëndësishme për organizatat, kompanitë e ndryshme dhe institucionet financiare.

Me ekspertizën tonë mbulojmë gjithë gamën veprimeve në këtë fushë dhe ofrojmë këshillim strategjik në veçanti për transaksionet ndërkufitare.

Përdorim eksperiencën tonë për t’i ofruar një tablo sa më të qartë klientëve tanë në lidhje me rreziqet dhe vështirësitë që mund të përballin përgjatë procesit të bashkimit ose shndërrimit.

Praktikat tona përfshijnë:

 • Transaksionet e tregut të kapitalit dhe ristrukturimi i kompanisë;
 • Due Diligence;
 • Hartimi dhe negocimi i kontratave përkatëse;
 • Shitjet dhe blerjet e aseteve;
 • Riorganizim dhe ristrukturim i korporatës;
 • Kryerje e procedurave të prokurimit publik;
 • Negocim ne procedurat e blerjeve;
 • Kontrata konfidenciale, letra të interesit, kontrata paraprake, kontrata për shitjen e blerjen e kuotave/aksioneve;
 • Rishqyrtim, këshillim dhe kërkesë për aprovimet rregulluese, përfshirë kontrollin e plotë ligjor-financiar të kompanisë;
 • Kryerje dhe zbatimi i plotë i procedurave të mbylljes.