Na Telefononi: +355 68 20 30 420

E Drejta Detare

Në ditët e sotme industria detare është e ndërlidhur me gjendjen e ekonomisë globale e cila vitet e fundit ka ndikuar në këtë sektor duke sjellë rritjen e shpenzimeve dhe uljen e fitimit dhe duke kushtëzuar në këtë mënyrë proceset në aktivitetin e këtij sektori.

Ekspertiza jonë në këtë fushë  mbulon spektrin e plotë të shërbimeve juridike, dhe specialistët e sektorit janë të orientuar për të dhënë zgjidhjet më praktike për operatorët e fushës.

Praktikat tona përfshijnë:

  • Këshillimi në rast te mosmarrëveshjeve që rrjedhin nga zbatimi i të drejtës detare ndërkombëtare;
  • Përfaqësimi në çështje kombëtare dhe ndërkombëtare në lidhje me legjislacionin e transportit detar;
  • Hartim i marrëveshjeve Charter.