Na Telefononi: +355 68 20 30 420

E drejta e familjes

Marrëdhëniet familjare, rregullohen nga një shumëllojshmëri çështjesh duke përfshirë këtu martesën, divorcin, adoptimin e një fëmije, etj.

Asistenca jonë në këtë fushë delikate, ndihmon përmes proceseve të ndryshme duke synuar arritjen e rezultateve sa më të drejta.

Praktikat tona përfshijnë:

  • Asistencë e plotë për përfundimin e procedurave martesore (me elemente te huaja dhe vendase);
  • Asistencë ndaj klientëve për marrjen e vërtetimeve të trashëgimisë dhe kryerjen e procedurave të nevojshme;
  • Këshillim i plotë në çështjet e lidhura me procedurat e adoptimit.