Na Telefononi: +355 68 20 30 420

    You are here

Projekte dhe analize ligjore

Zhvillimet e fundit në vend dhe më tej, si paqëndrueshmëria ekonomike, ndryshimet në politikat monetare, fiskale, mjedisore, sikurse dhe synimi i Shqiperisë për anëtarësimin në BE, kërkojnë ndryshime të mëdha, veçanërisht në fushën ligjore.

Juristët tanë janë zgjedhur si ekspertë ligjorë në disa projekte të BE dhe organizatave të tjera ndërkombëtare.

Disa nga aktivitetet më të suksesshme të studios tonë përfshijnë:

  • Hartim i akteve ligjore/nënligjore
  • Angazhimi si ekspert ligjor në kryerjen e analizave ligjore
  • Përgatitje raportesh mbi legjislacionin e miratuar dhe ndryshimet legjislative
  • Ekspertizë në përgatitjen e ndryshimeve në aktet ligjore e nënligjore ekzistuese.