Na Telefononi: +355 68 20 30 420

    You are here

Teknologjia e Informacionit

Sektori TI është ndër sektorët me zhvillimet më të shpejta. Kjo sjell për operatorët e këtij biznesi përballje me kërkesa gjithnjë e në rritje dhe ndryshime në legjislacionin përkatës.

Ekipi ynë kombinon njohuritë në një sërë fushash për të arritur drejt një qasje të vetme që ofron zgjidhjen më optimale në transaksionet e përfshira në sektorin e TI.

Bazuar në përvojën e ekspertëve tanë, këshillimi mbulon gamën e plotë të transaksioneve të fushës së teknologjisë së informacionit.

Praktikat tona përfshijnë:

  • Këshillim mbi legjislacionin e zbatueshëm;
  • Procedurat dhe marrëdhëniet me autoritetet përgjegjëse publike;
  • Këshillim dhe ndjekje e procedurave mbi Licencimin Software, Sistemet e integrimit dhe zhvillimit;
  • Asistence ligjore, përfaqësim dhe ndjekje e procedurave administrative, ankimeve dhe çështjeve gjyqësore.